GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER FOR E-HANDEL

 1. ALLMENT

1.1
Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via www.framtidenskjop.no. Avtalen er inngått mellom deg og Fremtidenskjop Norge, . Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Framtidenskjop.no finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

Firmainformasjon

Adresse:
Fremtidenskjop Norge

Jongsstubben 11

1337, Norge

Org. nr: 919 323 361

E-postadresse:
[email protected]

1.2
Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Framtidenskjop.no godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Framtidenskjop.no forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3
Framtidenskjop.no skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Framtidenskjop.no  har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Framtidenskjop.no selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Framtidenskjop.no fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Framtidenskjop.no er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

1.4
Nettstedet og alt innholdet der eies av Framtidenskjop.no eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Framtidenskjop.no .

2.1
For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Framtidenskjop.no sin Personvernpolicy, se her.

2.2
En kjøpsavtale er inngått når Framtidenskjop.no  har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Framtidenskjop.no via e-post. Framtidenskjop.no oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Framtidenskjop.no sin kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Framtidenskjop.no. Hvis bestillingen kanselleres, skal Framtidenskjop.no  refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3.1
Når du besøker nettsiden og har gjennomført et kjøp håndterer framtidenskjop.no personopplysningene dine blant annet med formål om å tilby deg en så bra nettside som mulig og for å kunne gjennomføre kjøpsavtaler med deg. Du bekrefter at de opplysningene som du fyller ut er korrekte og fullstendige samt at du er ansvarlig for feilaktige opplysninger.

3.2
Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Framtidenskjop.no melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

3.3
Hvis Framtidenskjop.no har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Framtidenskjop.no rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Framtidenskjop.no har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

4.1
Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er esklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2
Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på. Framtidenskjop.no har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen om du ikke har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Framtidenskjop.no. Ved fakturering eller delbetaling skal Framtidenskjop.no eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Framtidenskjop.no forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

Framtidenskjop.noskal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Framtidenskjop.no har angitt i forbindelse med dette. Framtidenskjop.no  forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6.1
Produkter på lager leveres normalt innen 30 virkedager. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Framtidenskjop.no skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen..

6.2
Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Framtidenskjop.no informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3
Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Framtidenskjop.no har rett til å debitere deg for en avgift på 249 NOK for pakker under 450 kr og 389 kr for pakker over 450 hvis pakken ikke hentes og blir returnert pga dette.

7.ANGRERETT

7.1
Rett til å tilbakekalle.

7.2
Når produkter kjøpes på Nettstedet, har du en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at du har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Framtidenskjop.no om dette innen 14 dager fra da du eller din representant mottok det bestilte produktet.

Angreretten gjelder ikke for følgende produkttyper:

 1. a) produkter laget etter din spesifikasjon, eller som ellers har fått en tydelig, individuell karakter,
 2. b) produkter med brutte forseglinger som returneres på grunn av helserelaterte eller hygieniske årsaker (for eksempel undertøy, kosmetikk, badeutstyr, hårføner og lignende produkter, barbersaker, elektriske tannbørster, vekter, elektriske puter og fotbad),
 3. c) et produkt som sannsynligvis forringes eller utløper raskt,
 4. d) audio- eller bildeopptak (for eksempel CD-plater) eller datamaskinprogramvare der forseglingen ble brutt etter leveringen, eller
 5. e) digitalinnhold som er blitt levert på annet vis enn på et fysisk medium (for eksempel datamaskinprogram, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster der tilgang skjer ved nedlasting eller strømming).

7.3
Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker du at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

7.4
I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer du til å få tydelig informasjon.

7.5
Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Framtidenskjop.no på den måten som er bestemt her. Du må i beskjeden oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis du ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, kan du bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her.

7.6
Hvis du bruker din angrerett, skal du betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at du har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Framtidenskjop.no  fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i en forpakning som tåler postgangen. Eventuelle returer skal sendes til Framtidenskjop.no  i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet, som du kan finne her.

7.7
Framtidenskjop.no skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

7.8
Hvis du bruker angreretten, skal Framtidenskjop.no refundere beløpet du har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at du velger en annen levering enn standardleveringen Framtidenskjop.no  tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Framtidenskjop.no har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at du har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

8.1
Enkelte av Framtidenskjop.no sine varer kan inneha garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for respektive vare finner du på nettsiden eller i disse vilkårene. Garanti på varer dekker kun feil eller mangler som skyldes produksjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter egen forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Ordrebekreftelsen din gjelder som garantibevis.

8.2
Reklamasjonsretten dekker varer som har feil i henhold til forbrukerloven. Oppdager du at varen er defekt når du mottar ordren din, skal du kontakte Framtidenskjop.no så raskt som mulig, men senest 14 dager etter at du mottar ordren din. Ta kontakt med kundeservice her. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder etter at du oppdaget feilen anses alltid som rapportert innen rett tid. Du har 2 års reklamasjonsrett på varer som er kjøpt på nettsiden.

8.3
Framtidenskjop.no står for returfrakten på godkjente reklamasjoner.

8.4
Når reklamert vare returneres og reklamasjonen godkjennes vil Framtidenskjop.no  kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning. Framtidenskjop.no gjør sitt beste for at dette vil skje i løpet av 30 dager fra Framtidenskjop.no mottar reklamasjonen, men det kan ta lenger tid avhengig av varens art. Framtidenskjop.no forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke har feil som omfattes av forbrukerloven. Ved reklamasjoner følger Framtidenskjop.no retningslinjer fra Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer informasjon finner du på https://www.forbrukerradet.no.

Som medlem på Framtidenskjop.no.com får du kun ha ett medlemskap og én konto. Som medlem på Framtidenskjop.no.com har du mulighet til å motta rabbatkoder, som gir rabatterte produkter. Som medlem samtykker du å ikke misbruke dette systemet, for eksempel ved å sende spam. Framtidenskjop.no forbeholder seg retten til å avslutte ditt medlemskap om du handler i strid med disse vilkårene.

9.1
Noen av Framtidenskjop.nos produkter er kan hende gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige, individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.

9.2
Reklamasjonsretten gjelder for varer som er defekt i henhold til gjeldene forbrukerlovgivning. Hvis du oppdager at varen er defekt umiddelbart etter at du har mottatt den skal du ta kontakt med NLY kundeservice her. Skriv til oss innen 14 dager etter mottakelse. Reklamasjoner som meldes innen to måneder fra du oppdaget feilen, anses å ha blitt meldt fra i tide. Du har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på Nettstedet, innen to år etter å ha mottatt produktet, eller innen fem år hvis produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

9.3
Framtidenskjop.no skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.

9.4
Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Framtidenskjop.no refundere deg i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Framtidenskjop.no bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Framtidenskjop.no har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Framtidenskjop.no forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Framtidenskjop.no retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.

 1. LINKER

Framtidenskjop.no skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Framtidenskjop.nos kontroll og nettsteder utenfor Framtidenskjop.nos kontroll, skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Framtidenskjop.no bestreber seg på å sørge for at Framtidenskjop.no kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Framtidenskjop.nos Personvernpolicy, er ikke Framtidenskjop.no ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger du oppgir på andre nettsteder. Du bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

 1. FORCE MAJEURE

Framtidenskjop.no er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Framtidenskjop.nos kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Framtidenskjop.no informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Framtidenskjop.no rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

Du  kan du be om tilbakebetaling eller omplassering for bestilte produkter hvis:

Vi utsteder ikke refusjonen hvis:

*Du kan sende refusjonsforespørsler innen 14 dager etter at garantiperioden for levering er utløpt. Du kan gjøre det ved å sende en melding på Contact Us side.

Husk at du kan ikke retunere vare som er på salg.

 1. ENDRINGER I DE GENERELLE VILKÅRENE

Framtidenskjop.no forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Framtidenskjop.no har informert deg om endringene. Men Framtidenskjop.no anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

 1. UTSKILLELSE

Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

 1. GJELDENDE LOVGIVNING OG TVISTELØSNINGER

14.1
Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Framtidenskjop.nos kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Framtidenskjop.no etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

14.2
En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

___________________

Disse vilkårene ble etablert av Framtidenskjop.no 30 – 08 – 2019

back to top
Top

Vi bruker informasjonskapsler (”cookies\\ Personvern and Generelle vilkår

Shopping cart

×